Privacy statement

Dit privacy statement werd het laatst aangepast op vijf oktober 2018.

Dit privacy statement beschrijft hoe greatonline24.com, opererend onder de naam greatonline24.com, een vennootschap opererend in Kiev, Oekraïne in de Borrelstraat 234, jouw speciale gepersonaliseerde data verwerkt.

Introductie

Privacygevoelige gegevens of persoonlijke gegevens worden verwerkt via greatonline24.com. Greatonline24.com vindt het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd.

Ondanks het feit dat greatonline24.com zich buiten de Europese Unie bevindt, houden wij ons aan de van toepassing zijnde Europese privacywetgeving bij het verwerken van persoonlijke gegevens.

We de verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. We vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ook eisen van partijen die op ons verzoek persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren dan ook uw recht om uw persoonlijke gegevens ter inspectie, correctie of verwijdering te verstrekken.

Greatonline24.com is (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor de gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We adviseren u om het aandachtig te lezen.

Dit zijn de persoonlijke gegevens die we verwerken

We kunnen informatie verzamelen wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, een account aanmaakt, een bestelling plaatst, contact opneemt met onze klantenservice of deelneemt aan andere (interactieve) functies op onze website. Deze verzamelde gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken de persoonlijke gegevens die u rechtstreeks verstrekt, als onderdeel van de gevraagde dienst, of die duidelijk aangeeft dat deze aan ons is verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring:

 • BTW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuur en-of afleveradres
 • E-mail
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Technische gegevens, denk aan een IP adres
 • Medische gegevens

De doeleinden en grondslag voor de gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Toegang verlenen tot uw persoonlijke account op de website (greatonline24.com);
 • Een account aanmaken, services aanbieden en met u communiceren;
 • Informeren (digitaal) indien nodig over eHealth-issues en aanverwante onderwerpen;
 • Het ordenen, behandelen en controleren van de bestelling die u ons hebt verstrekt;
 • Het inschakelen van onafhankelijke artsen aan wie greatonline24.com toegang heeft om u op verzoek een e-consult aan te bieden;
 • Het mogelijk maken van de onafhankelijke apotheken waartoe greatonline24.com op verzoek toegang heeft om bepaalde producten te verkopen en af ​​te leveren;
 • om een ​​identiteitscontrole uit te voeren als u bepaalde geneesmiddelen wilt verkrijgen via de onafhankelijke apotheek;
 • Het uitvoeren van analyses en onderzoek om onze diensten en website te verbeteren;
 • Bepalen van uw gedrag (browsen, zoeken en / of kopen) bij het bezoeken of gebruiken van onze website om u gerichte informatie te geven ('profilering').

Het voorgaande gebeurt op basis van vrije en specifieke toestemming, tenzij dit niet nodig is omdat de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van de totstandkoming en / of uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van een wettelijke verplichting, om een ​​vitaal belang veilig te stellen. van u en / of een legitiem zakelijk belang van ons of van derden.

De artsen en apothekers waartoe wij toegang hebben, voeren hun werk onafhankelijk van greatonline24.com uit en zonder dat greatonline24.com op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor de aard en / of kwaliteit van de geleverde diensten en / of producten. Ten behoeve van aangevraagde e-consultaties en / of producten, verzamelt greatonline24.com uw (medische) persoonsgegevens voor de artsen en / of apotheken. Deze gegevens bevinden zich op een beveiligd platform van greatonline24.com. Medewerkers van greatonline24.com hebben geen toegang tot deze medische informatie. De persoonlijke gegevens in kwestie zijn alleen toegankelijk voor de behandelend arts en / of apotheker. We hebben met deze artsen en apothekers afspraken gemaakt om uw privacy rechten te garanderen.

Neem contact op met klantenservice en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen (telefonisch of via een ander medium) via onze klantenservice, waarbij we u vragen verschillende informatie te verstrekken om uw vraag te behandelen. U kiest welke informatie u verstrekt. De gegevens die u ons stuurt, worden bewaard zolang de aard vereist is voor de volledige beantwoording en verwerking ervan.

We bieden een nieuwsbrief waarmee we belangstellenden willen informeren over greatonline24.com en / of onze diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt via een expliciete opt-in aangeven dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Door gebruik te maken van onze diensten, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan een lijst met contactpersonen, zodat we een servicebericht per e-mail kunnen verzenden in geval van aanpassingen, incidenten of ontwikkelingen op onze website of onze diensten.

Publicatie

We publiceren uw klantgegevens niet.

Overdracht naar landen buiten de EU

Greatonline24.com heeft een wereldwijde technische infrastructuur. Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de privacybeschermingsvoorschriften wellicht niet dezelfde bescherming bieden als in de Europese Unie. U stemt er hierbij mee in, voor zover nodig, dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. greatonline24.com neemt echter passende maatregelen in dergelijke gevallen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Voorziening aan derden

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens aan derden 

Mijn Account

 

 

We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door deze site te blijven bezoeken, stem je in met het gebruik van onze cookies.

Ik snap het